Nyelvek

NAIK ÖVKI Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium

Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

NAT-1-1586/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium (akkreditálási okirat)

 

Részletező okirat
Rövid ismertető a laboratóriumról

Vízvizsgálati megrendelőlap
Talaj és növényvizsgálati megrendelőlap

 

A szarvasi Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály (NAIK ÖVKI) szervezeti kereteiben működik és az Agrár-Vízgazdálkodási Innovációs Központtal együtt a NAIK regionális innovációs tevékenységének szolgálatában áll.

 

A Környezetanalitikai Központ új laboratóriuma működésének fő célja a fenntartható agrár gazdálkodás fejlesztésének elősegítése elsősorban kis- és közepes mezőgazdasági vállalkozások számára víz-, talaj, és növény minták vizsgálatával és akkreditált minősítésével, illetve a vízi erőforrások ésszerű hasznosítására irányuló kutatómunkához korszerű laboratóriumi háttér biztosításával.

 

Műveletek, vizsgálatok jellege
- Fizikai jellemzők meghatározása (tömegmérés, manometria, plaszticitás, volumetria)
- Minta előkészítési eljárások (szűrés, roncsolás, tartósítás)
- kémiai komponensek (elemek, vegyületek) mennyiségének meghatározása analitikai módszerekkel (titrimetriás, fotometriás, potenciometriás, elemanalitikai, biokémiai módszerek)

- felszíni-, felszín alatti és szennyvizek fizikai, kémiai vizsgálata, mintavétele: (Fajlagos elektromos vezetőképesség, pH, KOIp, KOIk, BO5, Összes lebegőanyag, Lebegőanyag izzítási vesztesége, maradéka, Lúgosság, Ammónium-nitrogén, Nitrit-nitrogén, Nitrát-nitrogén, Összes nitrogén, Ortofoszfát-foszfor, Összes foszfor, Fenol, Szulfid, Összes oldott anyag, Oldott anyag izzítási vesztesége, maradéka, Összes száraz anyag, Szárazanyag izzítási vesztesége, maradéka, Klorid, Szulfát, Keménység, Elemtartalom: Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Ni, Al, B, Ba, S, Li, Zn, Cd, Cu, Ni, As, Co, Cr, Mo, Pb, Se, Hg

- talaj és mederüledék fizikai, kémiai vizsgálata:
Talajvizsgálatok: 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szerint
-- szűkített: pH (KCl), KA, összes só, CaCO3, humusz, NO2-+NO3--N, AL-P2O5, AL-K2O
-- bővített: Szűkített + AL-Na, EDTA-Cu, EDTA-Zn, EDTA-Mn, KCl-SO42-, KCl-Mg
-- teljes: Bővített + toxikus elemek (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As)
-- Elemtartalom: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr, As, Hg, Na, K, Mg, Ca

- növény fizikai, kémiai vizsgálata:
-- Szűkített tápanyag vizsgálat: N, P, K, Ca, Mg
-- Növény mikroelemek: Fe, Mn, Zn, Cu
-- Teljeskörű tápanyag: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu
-- Elemtartalom: As, S, Co, Mo, Na
 

Laboratóriumok (651 m2 alapterület):

- Szárító-daráló, Mintaelőkészítő, Mikrohullámú feltáró, Kisműszer szoba, AAS-ICP, FIA-Műszerszoba

Fontosabb műszerek és berendezések:

- Mikrohullámú feltáró berendezések

- Blokkroncsolók

- Automata Kjeldahl N desztilláló

- Atomabszorpciós spektrofotométer

 -Induktív csatolású plazma berendezés

- Áramló oldatos injektálásos elemző (FIA és GANIMEDE)

- Automata titrátor

- BOI meghatározó

- UV-VIS spektrofotométer

Víz-, talaj és növényvizsgálatok:

-        talajok fontosabb agrokémiai paramétereinek meghatározása (szűkített, bővített és teljeskörű talajvizsgálat a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet szerint)

-        növények tápanyag ellátottságának vizsgálata

-        halas vizek minősítése

-        öntözővizek, felszíni és felszín alatti vizek kémiai vizsgálata

-        toxikus nehézfémek kimutatása

Fontosabb jelenlegi tevékenységek: 

Részvétel az intézeti kutatási feladatok megoldásában, víz, üledék, hal, talaj és növényanalitikai vizsgálatok végzésével.

 

Az intézet szaktanácsadási feladataihoz kapcsolódó víz, üledék, halhús, talaj- és növényanalitikai vizsgálatok végzése.

 

Kapcsolat és elérhetőség:

Penczi András laboratóriumvezető
5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Telefon: 66/515-321
Telefax: 66/312-142
E-mail: penczi.andras@naik.hu

Farkasné Sinka Dóra, laboratóriumvezető helyettes
5540 Szarvas, Anna-liget 8.
Telefon: 66/515-321
Telefax: 66/312-142
E-mail: farkasne.sinka.dora@naik.hu

large_P5250755.jpg
large_IMG_5204.jpg
large_IMG_5207.jpg
large_IMG_5217.jpg
large_IMG_5223.jpg
large_IMG_5236.jpg

 

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend